İslamî Finans

Bu dizide, İslamî finans ile ilgili güncel eserlere yer verilmektedir. Dizide İslam ekonomisi, İslamî finans ilkeleri, İslam ticaret hukukunun temel özellikleri, İslamî finans kuruluşlarının felsefesi, modelleri ve araçları olmak üzere geniş bir yelpazede kitaplar yer almaktadır.