Malezya Kebangsaan Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bankacılık ve finansal ekonomi profesörüdür. Doktora derecesini Southampton Üniversitesi’nden almıştır. Hâlihazırda IRTI-İKB Araştırma Daire Başkanı, Hadhari İslam Enstitüsü baş araştırma görevlisi, Perdana Liderlik Vakfı adına AmBank Grup yerleşik üyesi ve Malezya Citibank Şeriat Komitesi Başkanı’dır. Journal of Business Ethics, Review of Islamic Economics, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Humanomics, International Journal of Social Economics, Savings and Development, Global Journal of Finance and Economics, Review of Financial Economics, Journal of Financial Services Marketing, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Research in Financial Qualitative Markets ve Investment Management and Financial Innovations adlı dergilerin yanında çok sayıda hakemli dergide kapsamlı çalışmalar yayınlamıştır. Makaleleri ayrıca Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Semineri, IRTI Uluslararası Konferansı ve Malezya Finans Birliği Konferansı gibi birçok uluslararası ve yerel konferanslarda sunulmuştur. Araştırma alanları arasında, öğrenme süreci ve büyüme teorisi, zamanlar arası kaynak tahsisi, gelir yönetimi, İslamî bankalar için sermaye yeterliliği standartları ve risk yönetimi yer almaktadır. 1987 yılından bu yana öğretim görevlisi olup para ve bankacılık, finansal ekonomi, ileri makroekonomi, İslam’da para ve sermaye piyasası, İslamî ekonomi sistemi, İslamî ekonomi analizi, uluslararası finans, İslamî bankacılıkta risk yönetimi, İslamî bankacılıkta sorunlar, İslamî bankacılık ve para, zekât ve gerçek ekonomi gibi alanlarda muhtelif ekonomi dersleri vermiştir.