Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme (İktisat) programında tamamladı. İngiltere’de iki dönem araştırmacı olarak çalışmalarına devam eden Yozgat, Az Gelişmişlik, Ara İnsan Gücü, Faizsiz Ekonomi, Siyasi Tarih kitaplarının yanısıra sosyal değişme, sosyal politika, siyaset sosyolojisi alanlarında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası birçok dergide özgün makaleleri bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nda uzlaştırmacı ve MEB Talim Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Kurulu üyesidir. Prof. Dr. Fazıl Yozgat, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.